Fibrinogén je druh bielkoviny. Vzniká podobne ako albumíny v pečeni. Účinkom enzýmov, ktoré sa v krvi uvoľňujú pri poranení ciev, sa z rozpustného fibrinogénu tvorí vláknitý (nerozpustný) fibrín, proteín, ktorý v spolupráci s krvnými doštičkami upcháva porušenú cievnu stenu. Je to bielkovina krvnej plazmy, ktorá sa tvorbou vláken zúčastňuje na zrážaní krvi a zastavení krvácania.

Proces zrážania krvi a zastavenia krvácania

Na poranenej cieve sa zachytávajú krvné doštičky, ktoré vytvoria okolo poraneného miesta doštičkovú zátku = biely trombus, ktorý iba čiastočne zastaví krvácanie. Následne nastáva premena rozpustného fibrinogénu na nerozpustné fibrínové vlákna (premenu fibrinogénu na fibrín zabezpečuje enzým trombín, dôležitú úlohu majú aj ióny Ca a vitamín K), ktoré vytvárajú hustú sieť, do ktorej sa zachytávajú ďalšie krvné doštičky a vzniká krvný koláč = červená zátka (definitívna zátka). Krvný koláč sa zmršťuje a vytláča krvné sérum. Krvná zrazenina (trombus) sa zmenší, ale je pevnejšia a lepšie uzatvára ranu v stene cievy.