Filmová produkcia

rozlišovacia stránka

Filmová produkcia môže byť:

  • tvorba filmov (aj ako súhrn vytvorených filmov), pozri pod film
  • činnosti a systém finančného a organizačného zabezpečenia výroby a tvorby filmového diela, pozri produkcia (zabezpečenie filmu)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.