Filozofia ľudského subjektu

Filozofia ľudského subjektu je súbor filozofických úvah týkajúcich sa subjektu človeka.

Podľa Letza je filozofia ľudského subjektu filozofia tzv. intencionálnej relacionality, t. j. filozofia intencionálnych vzťahov ľudského subjektu k sebe a k svojmu existenciálnemu okoliu. Sem patria predovšetkým tieto disciplíny: filozofická teória intencionálnej relacionality, teória skúsenosti (experienciológia) a teória poznania (gnozeológia, hermeneutika) a logika.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.