Filozofický významový útvar

Filozofický významový útvar je významový útvar vygenerovaný filozofom. Filozofické významové útvary sú všetky útvary / entity, ktoré (re)konštituuje vedomie filozofa, filozofická reflexia. Základnou formou fixácie, vyjadrenia filozofických významových útvarov je filozofický text. Filozofickými významovými útvarmi sú napríklad filozofické pojmy (a v rámci nich filozofické kategórie), filozofické predstavy, filozofické súdy, filozofické úsudky, filozofické teórie/učenia/koncepcie, filozofické problémy, filozofické idey, filozofické projekty, filozofické programy atď.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.