Finálna príčina je účel, to, čo usmerňuje vec.

Aristoteles ju definuje ako vonkajšiu príčinu veci, jej účel.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.