Vec môže byť:

  • opak človeka (abstraktný alebo aj konkrétny jav) alebo v užšom zmysle len konkrétny predmet, vnímateľný zmyslami
  • nepresne: fakt, skutok, udalosť, záležitosť, (akýkoľvek) výsledok práce
  • vo filozofii: pozri vec (filozofia)
  • v práve: a) jeden z predmetov práv, b) záležitosť, ktorá sa má vybaviť, pozri vec (právo)
  • výraz uvádzajúci tému písaného listu, uvádzajúci nadpis nad textom
  • v hudbe: slovenský raper, pozri Vec (raper)
  • vo filme: sci-fi horor z roku 1982 režiséra Johna Carpentera, pozri Vec (film)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.