Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Finlandia pozri Finlandia (rozlišovacia stránka).

Finlandia, Op. 26 je symfonická báseň Jeana Sibeliusa.

Symfonická báseň Finlandia je azda najpopulárnejším Sibeliovým dielom. Sibelius skladbu zostavil z hudby, ktorú pôvodne komponoval ako sprievod k vlasteneckým proklamáciam proti cárskemu Rusku. Vytvorená symfonická báseň sa tak stala umeleckým vyjadrením celej krajiny a je ňou dodnes. K pomalej časti skladby boli neskôr napísané slová a vznikla tak akási neoficiálna fínska hymna. Hoci boli návrhy nahradiť Finlandiou oficiálnu fínsku hymnu Maame, zatiaľ sa tak nestalo.

Skladbu tvorí jeden celok, v ktorej sa ale ľahko dajú odlíšiť štyri odlišné témy. Celú skladbu otvárajú hrozivo znejúce pozauny. I v ďalších tónoch je tu zobrazená búrlivá, revolučná atmosféra. Ďalšia melodická téma je rýchlejšia a optimistickejšia, ako by povzbudzovala národ do boja. Po nej sa ozýva krásna hymnická melódia, ktorá je oslavou fínskeho ľudu a krajiny. V ďalšej časti sa opäť zrýchli rytmus a skladba graduje až do veľkolepého zakončenia. Typická dĺžka skladby je približne 9 minút.

Vďaka svojím kvalitám sa Finlandia neuvádza len v krajine svojho vzniku, ale na celom svete, v programe koncertu zvyčajne ako predohra.