Florentská škola predstavuje umelcov, ktorý ovplyvnili alebo boli ovplyvnení naturalistickým štýlom, vyvinutým v 14. storočí. Za zakladateľa sa považuje Giotto di Bondone.

Kopula Baptistéria sv. Jána vo Florencii (okolo 1225

Medzi najvýznamnejších predstaviteľov patria: Filippo Brunelleschi, Donatello, Michelangelo, Fra Angelico, Botticelli, Filippo Lippi, Masolino da Panicale, a Masaccio.

Iné projekty upraviť