Folklórna skupina (FSk) je združenie ľudí rôznych vekových kategórií so záujmom o umelecké dedičstvo zachované v obyčajoch, zvykoch, tradíciách, a spevoch minulých generácií. Na rozdiel od folklórneho súboru, základom jeho tvorby býva uchovávanie správania sa ľudí v rôznych typických situáciách vyskytujúcich sa počas roka cyklicky, dožinky, odpust, páračky, priadky, fašiangy, Vianoce, Veľká noc, alebo náhodne, napr. krstiny, sviatky a pod.

Pódiové vystupovanie je až na druhom mieste po zachovávaní tradícií a zvykov, zvyčajne v obci.

Môže, no nemusí mať formu občianskeho združenia.