Fonografické písmo

rozlišovacia stránka

Fonografické písmo (iné názvy: fonografia, fonetické písmo, fonetické abecedné/alfabetické písmo, fonetická abeceda, fonémické písmo, fonematické písmo ) môže byť písmo, v ktorom znak reprezentuje len jednotlivú (aj keď nie nevyhnutne každú) hlásku, pozri hláskové písmo (znak pre hlásku)

Fonografické písmo (iné názvy: fonografia, fonetické písmo, fonémické písmo, fonematické písmo) môže byť aj písmo, ktoré vyjadruje len zvuky, pozri fonetické písmo (len zvuky)

Fonografické písmo alebo fonografia alebo fonetické písmo môže byť aj písmo, ktoré vyjadruje aj alebo len zvuky, t. j. logofonetické písmo a fonetické písmo (len zvuky)

Fonetické písmo alebo fonetické abecedné/alfabetické písmo alebo fonetická abeceda môže byť aj:

  • slabičné písmo
  • písmo, ktoré presne zobrazuje jednotlivé hlásky a prízvuky a ostatné fonetické črty jazyka, v praxi to je len IPA

Fonografické písmo (iné názvy: fonografia, fonémické písmo, fonematické písmo) môže byť aj pravé hláskové písmo (aj prípadne vrátane rozšíreného abecedného písma)

Fonémické písmo alebo fonematické písmo môže byť aj pravé hláskové písmo, ktoré verne vyjadruje fonologické alternácie, alebo v ktorom reprezentovaná fonológia takmer nemá alternácie, pozri pod pravé hláskové písmo

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.