Formát filmu je technická definícia množiny štandardných charakteristík ohľadom zachytávania obrazu fotografického filmu alebo zachytávania a projekciu obrazu pohyblivého filmu. V druhom prípade môže zahŕňať aj audio parametre (často však nie). Tieto charakteristiky zvyčajne obsahujú rozmer filmu, metódu perforácie, anamorfózu (alebo jej neexistenciu) objektívu a rozmery clony filmovej brány alebo filmového projektora, z ktorých všetky musia byť definované pre fotografiu aj projekciu, pretože sa môžu líšiť.

Formáty pohyblivého filmu

upraviť

Pozri Zoznam formátov filmu

Formáty filmu stojatej fotografie

upraviť

Viacobrázkové

upraviť
Označenie Typ Rok Veľkosť a poznámka
101 roll film 18951956 3 1/2" × 3½"
102 roll film 18961933 1½" × 2"
103 roll film 18961949 3¾" × 4¾"
104 roll film 18971949 4¾" × 3¾"
105 roll film 18971949 2¼" × 3¼", pozri 120 film
106 for roll holder 18981924 3½" × 3½"
107 for roll holder 18981924 3¼" × 4¼"
108 for roll holder 18981929 4¼" × 3¼"
109 for roll holder 18981924 4" × 5"
110 for roll holder 18981929 5" × 4"
110 Instamatic cartridge 1972–súčasnosť 13 × 17 mm, pozri 110 film
111 for roll holder 1898–neznámy 6½" × 4¾"
112 for roll holder 18981924 7" × 5"
113 for roll holder 1898–neznámy 9 × 12 cm
114 for roll holder 1898–neznámy 12 × 9 cm
115 roll film 18981949 6¾" × 4¾"
116 roll film 18991984 2½" × 4
117 roll film 19001949 2¼" × 2¼", pozri 120 film
118 roll film 19001961 3¼" × 4¼"
119 roll film 19001940 4¼" × 3¼"
120 roll film 1901–súčasnosť Pozri 120 film
121 roll film 19021941 1 5/8" × 2½"
122 roll film 19031971 3¼" × 5½", Pohľadnica
123 roll film 19041949 4" × 5"
124 roll film 19051961 3¼" × 4¼"
125 roll film 19051949 3¼" × 5½"
126 roll film 19061949 4¼" × 6½"
126 Instamatic cartridge 19631999(1) 26.5 × 26.5 mm, pozri 126 film
127 roll film 19121995(2) 4 × 4 cm, pozri 127 film
128 roll film 19121941 1½" × 2¼"
129 roll film 19121951 1 7/8" × 3"
130 roll film 19161961 2 7/8" × 4 7/8"
135 cartridge 1934–súčasnosť Pozri 135 film
220 roll film 1965–súčasnosť Pozri 120 film
235 loading spool 1934–neznámy 24 × 36 mm, pozri 135 film
240 / APS cartridge 1996–súčasnosť See Advanced Photo System
335 stereo pairs 1952–neznámy 24 × 24 mm, pre stereo páry; pozri 135 film
435 loading spool 1934–neznámy 24 × 36 mm, pozri 135 film
616 roll film 19311984 2½" × 4¼" or 2½" × 2 1/8", pozri 616 film
620 roll film 19311995 Pozri 120 film
645 format only 6 × 4,5 cm, pozri 120 film
828 roll film 19351985 28 × 40 mm, 35 mm široký Bantam, 8 exp.
35 roll film 19161933 1¼" × 1¾", 35 mm široký
Disc kazeta 19821998 Pozri disc film
Minox roll film 1938–súčasnosť 8 × 11 mm, 9,5 mm široký, 15 and 36 exp.
Karat cartridge 19361963 Skorý AGFA cartridge pre 35 mm film
Rapid cartridge 196490-te roky AGFA cartridge pre 35 mm film, 12 exp (nahradil Karat, rovnaký systém)
SL cartridge 19581990 Orwo Schnell-Lade Kassette pre 35 mm film
K 16 cartridge 1987–neznámy Orwo, 16 mm široký, 20 exp

(1) Už nevyrábané veľkými výrobcami, ale stále ešte vyrábane firmou Ferrania.

(2) Už nevyrábané veľkými výrobcami, ale stále ešte vyrábané firmou Maco.

Ak nie je uvedené inak, všetky formáty boli uvedené firmou Kodak, ktorá začala obsadzovať číselné série v roku 1913. Predtým boli filmy identifikované len podľa mena fotoaparátu, pre ktorý boli určené.

For roll holder means film for cartridge roll holders, allowing roll film to be used with cameras designed to use glass plates.

Primárny dôvod prečo bolo toľko veľa rôznych formátov negatívov v skorých dobách fotografie bol ten, že výtlačky boli robené kontaktným spôsobom, priamým presvietením na fotagrafický papier, bez použitia zväčšovacieho prístroja. Formát filmu musel byť preto presne rovnako veľký ako bola veľkost výtlačku -- takže ak boli potrebné veľké výtlačky, bolo potrebné použiť veľký fotoaparát a korešpondujúci formát filmu.

Jednoobrázkové

upraviť
Rozmer (v palcoch) Typ
15/8×21/8 "sixteenth-plate" tintypes
2×2½ "ninth-plate" tintypes
2×3 sheet film
2½×3½ "sixth-plate" tintypes
3×4 sheet film
31/8×41/8 "quarter-plate" tintypes
3¼×4¼ "quarter-plate" glass plates
4×5 sheet film
4¼×6½ "half-plate" glass plates
4½×5½ "half-plate" tintypes
4×10 sheet film
5×7 sheet film
7×17 sheet film
8×10 sheet film
8×20 sheet film
8½×6½ "full-plate" glass plates, tintypes
11×14 sheet film
12×20 sheet film
14×17 sheet film
16×20 sheet film
20×24 sheet film
Rozmer (v cm) Typ
6.5 × 9 sheet film
9 × 12 sheet film
10 × 15 sheet film
13 × 18 sheet film
18 × 24 sheet film
24 × 30 sheet film

Okamžitá fotografia

upraviť
Označenie Typ
SX-70 Polaroid zásobník s fotografiami a integrovanou batériou
Type 37 Polaroid roll film cartridge
Type 47 Polaroid roll film cartridge
Type 88 Polaroid flat film cartridge
Type 100 Polaroid flat film cartridge

Pozri aj

upraviť