Formalizmus

rozlišovacia stránka

Formalizmus môže byť:

 • v umení, filozofii a podobne:
  • všeobecne: dávanie prednosti forme pred obsahom, odtŕhanie formy od obsahu
  • vo filozofii: jednostranné chápanie a zveličovanie formy odtrhnuto od obsahu, pozri formalizmus (filozofia)
  • v etike: nadraďovanie formálnych vzťahov nad obsah spoločenskej morálky, pozri formalizmus (etika)
  • v umení od konca 19. storočia: pozri formalizmus (umenie)
  • v literatúre:
 • v pedagogike: zdôrazňovanie vonkajšieho prejavu pred pochopením obsahu; mechanické zapamätanie učiva bez jeho pochopenia a bez schopnosti jeho praktickej aplikácie, pozri formalizmus (pedagogika)
 • v logike:
 • v matematike a fyzike: jeden zo spôsobov spájania matematických symbolov a operácií s nimi, pozri formalizmus (matematika)
 • v práve: nepružné lipnutie na paragrafoch a zákonoch
 • prepiate lipnutie na forme, obradnosť

Formalista je stúpenec formalizmu.

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.