Frízština je západogermánsky jazyk, ktorým sa hovorí v severnej časti Holandska a v severnom Nemecku (Šlezvicko-Holštajnsko). Je materinským jazykom pre približne 700 000 ľudí. Lingvisticky sa nachádza niekde medzi holandčinou a angličtinou.

Iné projekty upraviť