O systéme v amerických športových ligách pozri franchise (šport).

Franchising (angl.) [vyslov: frenčajzing] je marketingový odbytový systém, v rámci ktorého jedna strana (tzv. poskytovateľ franchisingu, poskytovateľ franšízy, franchise-poskytovateľ, franchisor) poskytuje druhej, od nej inak spravidla právne a finančne nezávislej, strane (tzv. prijímateľ/nadobúdateľ franchisingu, prijímateľ/nadobúdateľ franšízy, franchise-odberateľ, franchisista, franchisee) za priamu alebo nepriamu odplatu právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva (tzv. franšíza, franchise) s cieľom výroby a/alebo marketingu určitého druhu tovaru a/alebo služieb a /alebo technológií. Poskytovateľ a prijímateľ franchisingu v rámci franchisingu spravidla úzko a trvalo spolupracujú.

Za prvý prípad franchisingu sa považuje výroba šijacích strojov Singer. Na prelome 19. a 20. storočia týmto spôsobom vznikala sieť amerických benzínových čerpacích staníc. Tento systém používajú najmä hotely, motely a všetky typy reštaurácií (McDonald’s, Subway, KFC). Dovoľuje totiž podnikať v danom odbore bez počiatočných znalostí, bez dlhého získavania skúsenosti a praxe, znižuje riziko. Dovoľuje používať obchodné meno poskytovateľa franchisingu a jeho ochranné známky, prevádzkový systém a postupy, chránené receptúry a stratégiu marketingu.

V pohostinstve poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi franchisingu hlavne:

  • použitie vlastných receptúr a spôsobu výroby
  • špeciálne zariadenie a vybavenie reštaurácie
  • spôsob servisu, riadenia a kontroly
  • prieskum trhu a marketing
  • školenie a tréning personálu
  • podporu prevádzky

Externé odkazy upraviť