František Novosád

slovenský filozof, historik filozofie, prekladateľ a redaktor

Prof. PhDr. František Novosád, CSc. je slovenský pôvodne marxisticko-leninský filozof, historik filozofie, prekladateľ, hlavný redaktor časopisu Filozofia do roku 2006. Novosád sa špecializuje na dejiny filozofie 19. stor. a 20. stor. a výskum sociálnej filozofie, je špecialistom najmä na filozofiu Martina Heideggera, Ernsta Cassirera a Maxa Webera. Do r. 2020 bol vedúcim Oddelenia sociálnej filozofie a filozofickej antropológie na Filozofickom ústave SAV[1]. V súčasnosti je prorektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA.

 • Premeny buržoáznej filozofie, 1986.
 • Vysvetľovanie rukami, 1995.
 • Doba X. Bratislava: IRIS 2007.
 • Útržky o Slovensku. Bratislava: Kalligram 2010.
 • Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Bratislava: Hronka 2014.
 • V zrkadle kultúry. Bratislava: IRIS 2016.
 • Idey na trhovisku. Bratislava: IRIS 2016.
 • Osud a voľba. Max Weber o modernej spoločnosti. Bratislava: IRIS 2016.
 • Zostrihy. Témy - Problémy - Škriepky. 1. diel. Bratislava: IRIS 2019.
 • Zostrihy. Témy - Problémy - Dilemy. 2. diel. Bratislava: IRIS 2019.

Referencie

upraviť
 1. Oddelenie sociálnej filozofie a filozofickej antropológie FiÚ SAV [online]. FiÚ SAV, [cit. 2017-04-06]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.