Fysis (gr. z fýó = plodiť, fýomai = vznikať, rodiť sa) je príroda (ako celok), povaha, prirodzenosť prirodzená povaha, konštitúcia nejakej veci (bytosti), prirodzený zákon, pôvod, rod, prírodný poriadok.

Významy slova fysis ako prírodný poriadok, príroda, ktoré nadobudli vo filozofii mimoriadnu dôležitosť, vznikli až v priebehu dlhého vývoja a sú doložené až na konci 5. stor. pred Kr..

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.