Fytogeografia

Fytogeografia je odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.
(Presmerované z Fytogeograf)

Fytogeografia alebo geografia rastlinstva alebo rastlinný zemepis je odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.