Fytopatológia

náuka študujúca choroby rastlín

Fytopatológia (gr.) je náuka o škodlivých činiteľoch rastlín a o ochrane proti nim; patológia rastlín.