Fyzikálna redukcia

Fyzikálna redukcia je oprava nameraných dĺžok, ktoré sú zaťažené chybou vzniknutou v dôsledku pôsobenia atmosférických vplyvov (tlak, teplota, vlhkosť).

Spôsoby zavedenia fyzikálnej redukcie:

  • Výpočtom z firemných rovníc
  • Pomocou tabuliek
  • Pomocou nomogramov
  • Automatické zavádzanie (priamo zadaním do mikroprocesoru prístroja alebo zmenou modulačnej frekvencie)