Fyzikálny jav je jav, ktorý je predmetom skúmania vo fyzike. Fyzikálne javy sa delia na fyzikálne stavy a fyzikálne deje. V klasickej mechanike prebieha všeobecne rôzne v rôznych sústavách súradníc.

Pozri aj Upraviť

Zdroje Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.