Fyzikálny dej

(Presmerované z Fyzikálny proces)

Fyzikálny dej alebo fyzikálny proces je fyzikálny jav, ktorý sa premieňa v čase; ako napríklad šírenie (vlnenie, žiarenie, šírenie polí, šírenie častíc, röntgenové žiarenie, žiarenie alfa, žiarenie beta atd.) Fyzikálny dej, je dej, počas ktorého sa látky nemenia na iné látky. Mení sa len skupenstvo látok, alebo veľkosť častíc danej látky. Napr. topenie ľadu, roztápanie snehuliaka, krájanie chleba, trhanie papiera atď. Vo väčšine prípadov je tento dej vratný (látku dokážeme dostať do pôvodného stavu napr. pokrčený papier možno vystriekať).

Pozri aj

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.