Gápeľ (mechanizmus)

mechanizmus

Gápeľ (zastarano: žentúr) je prevodové zariadenie na pohon pracovných strojov pomocou svalovej energie zvierat[1]. Poháňali ho ťažné zvieratá. Slúžil na pohon strojov ako napr. mláťačka, sečkovica alebo čerpadlo.[2]

Konský kruhový gápeľ v poľskej Wieliczke.

ReferencieUpraviť

  1. Žentour. In: Ottův slovník naučný. Zväzok 27. Vůz – Źyźkowski. V Praze : J. Otto, 1908. 902 s. Dostupné online. S. 812 – 813.
  2. gápeľ. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.

Iné projektyUpraviť