Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Génius pozri Génius (rozlišovacia stránka).

Génius je človek, ktorý má najvyšší stupeň tvorivého nadania. Niekedy sa pojmom génius označuje človek, ktorého inteligenčný kvocient presiahne hodnotu 160. Aj keď označujeme niektorých vedcov za géniov, pretože majú zásluhy hodné vysokej intelektuálnej úrovne, prívlastok "génius" nie je vždy správny. Spravidla ide o človeka, ktorý má znalosti všestranného charakteru a schopnosť premietať svoje schopnosti do skutočného sveta. Napríklad človek, ktorý dokáže zvládať niekoľko zložitých úkonov súčasne. Musia to byť úkony zamerané na inteligenciu inak ide iba o šikovného človeka. Géniom pomáha zvládať zložité úlohy najmä dobrá pracovná pamäť, ktorá im umožňuje aktívne pracovať v hlave s väčším množstvom faktov. Charakteristické vlastnosti geniálnych ľudí sa týkajú schopností ako pohotové vybavenie si relevantných faktov, systematický prístup k riešeniu problémov, používanie fantázie a abstraktné myslenie.

Génius podľa Kanta upraviť

Génius podľa Kanta je príroda prejavujúca sa v človeku ako rozum. Génius sa neriadi nijakými pravidlami, vytvára však vzor, z ktorého možno pravidlá vyvodiť. Génius je schopnosť vytvárať estetické idey, obrazy presahujúce hranice abstraktného myslenia.

Podľa K. E. Gilbertovej a H. Kuhna: "Génius, hovorí Kant, je príroda, ktorá pôsobí v človeku ako rozum. Je to nadanie vytvárať to, pre čo sa nedá stanoviť nijaké pravidlo. Dielo, ktoré génius vytvorí, sa v istom zmysle musí podobať prírodnému výtvoru. Nesmie v ňom byť vidno pracné tvorivé úsilie, nesmie ho zaťažovať akademická forma. Umelecký génius sa špecificky odlišuje od schopnosti, ktorú možno získať usilovnosťou, podporenou napodobením. Tým, že zdôrazňuje spontánnu stránku tvorby génia, zhoduje sa Kant so všetkými tvorivými umelcami, ktorí zistili,že nie sú schopní podať nejaký rozumový opis procesu, ktorým sa tvorí krása, a ani obrazne ho nedokázali opísať ináč, ako tak, že ho prirovnali k tehotenstvu."

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Génius

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.