Inteligenčný kvocient

číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii

Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii.

Rozloženie IQ v dostatočne veľkej populácii môže byť modelované pomocu normálneho rozdelenia

Pôvodná definícia IQ pri meraní inteligencie detí bola: IQ je pomer mentálneho veku k fyzickému veku vynásobený stomi.

Mentálny vek bol stanovený na základe priemerného výkonu testu inteligencie v danej vekovej skupine.

Kategórie inteligenčného kvocientu
Kategória Rozsah IQ
Normálna od 90 do 110
Vyššia od 110 do 120
Ešte vyššia od 120 do 130
Blízko k testovej genialite od 130 do 140
Géniovia nad 140

Pozri aj upraviť