GABAA receptor

GABAA receptor je membránový receptor patriaci do skupiny receptorov, ktoré sú súčasťou iónového kanála. Jeho aktivácia spôsobuje otvorenie chloridového kanála a následnú hyperpolarizáciu plazmatickej membrány. Prirodzeným aktivátorom je kyselina gama-aminomaslová (GABA), z liečiv benzodiazepíny a barbituráty.

ŠtruktúraUpraviť

Skladá sa z troch podjednotiek, ktoré rôznymi kombináciami vytvárajú konečnú, pentamérnu štruktúru.

ZdrojUpraviť