GNU Compiler Collection

(Presmerované z GCC)

GNU Compiler Collection, skrátene GCC, je súbor prekladačov programovacích jazykov projektu GNU. GCC je slobodný softvér distribuovaný organizáciou Free Software Foundation pod licenciou GNU GPL.

Prehľad upraviť

GCC bol spočiatku len prekladač jazyka C (GNU C Compiler), napísaný Richardom Stallmanom v roku 1987.

V roku 1997 sa skupina programátorov oddelila od oficiálnej vývojovej vetvy GCC. Experimental/Enhanced GNU Compiler System, skrátene EGCS bol vyvíjaný rýchlejšie a dosahoval lepšie výsledky ako GCC, preto bol v apríli 1999 uznaný za oficiálnu verziu GCC.

GCC je spravovaný mnohými programátormi po celom svete a je prenesený na množstvo procesorov a operačných systémov. Medzi ne patria GNU/Linux, BSD, Mac OS X, NEXTStep, BeOS. Používa sa pri vývoji slobodného, ale i komerčného softvéru.

Programovacie jazyky upraviť

Verzia 4.6 obsahuje rozhrania pre nasledujúce jazyky:

Jazyk Názov nástroja
Ada gnat
C gcc
C++ g++
Fortran gfortran
Java gcj
Objective-C
Go gccgo
  • Front end pre CHILL existoval do verzie 2.95, ale bol odstránený, lebo nebol spravovaný.
  • GFortran vystriedal G77, ktorý podporoval len Fortran 77. GFortran podporuje Fortran 95.
  • Existujú aj ďalšie rozhrania pre jazyky: Pascal, Modula-2, Modula-3, Mercury, VHDL, PL/I a Objective C++.

Architektúry upraviť

GCC (vo verzii 3.2) vytvára kód pre nasledujúce typy procesorov:

Externé odkazy upraviť