Graphics Interchange Format

(Presmerované z GIF)

GIF (Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pre rastrovú grafiku. GIF používa kompresiu LZW, ktorá je bezstratová, na rozdiel napríklad od formátu JPEG, ktorý používa stratovú kompresiu. GIF je teda vhodný pre uloženie tzv. perokresby (nápisy, plány, logá). GIF umožňuje tiež jednoduché animácie.

Jednoduchý GIF, vyrobený z troch rôznych obrázkov, ktoré sa pravidelne striedajú

Nevýhodou GIF je obmedzenie maximálneho počtu súčasne použitých farieb farebnej palety – naraz môže byť využitých 256 farieb (8 bitov). Toto obmedzenie nemá formát PNG, ktorý sa hodí k rovnakým účelom ako GIF a ponúka dokonca lepšiu kompresiu. Formát PNG však neumožňuje animácie.

Formát GIF sa podobne ako formáty PNG a JPEG používa pre WWW grafiku na internete.

GIF 87a a GIF 89a

upraviť

Pôvodná verzia formátu GIF sa nazýva 87a. V roku 1989, spoločnosť CompuServe vytvorila rozšírenú verziu formátu GIF nazvanú 89a. GIF 89a pridal podporu viacero obrázkov (jednoduché animácie), prekladanie (interlacing) a možnosť uloženia ďalších metadát. Prvých 6 bajtov (v ASCII) na začiatku súboru informuje o verzii GIFu – či teda ide o GIF87a alebo GIF89a.

Podľa MIME má GIF pridelený typ image/gif (definované v RFC 1341).

Pozri aj

upraviť