GPU

rozlišovacia stránka

GPU môže byť:

  • v letectve: skratka pre spúšťací pozemný zdroj (angl. ground power supply), agregát slúžiaci na uvedenie motora lietadla do chodu,[1] pozri spúšťací pozemný zdroj
  • vo výpočtovej technike: skratka pre grafický procesor (angl. graphics processing unit), pozri grafický procesor
  • bývalá americká energetickú spoločnosť (pôvodne General Public Utilities, od roku 1996 GUP, Inc.), známu ako pôvodný vlastník Three Mile Island, pozri General Public Utilities
  • skratka pre Štátnu politickú správu Ľudového komisariátu vnútorných vecí RSFSR (rus. Государственное политическое управление при Нарoдного комиссариaтa вну́тренних дел РСФСР Gosudarstvennoje političeskoje upravlenie pri Narodnogo komissariata vnutrennych del RSFSR), tajnú políciu v Ruskej SFSR v Sovietskom zväze, pozri Gosudarstvennoje političeskoje upravlenie
  • skratka pre angl. General Purpose Uniform, typ rovnošaty Royal Australian Air Force, pozri General Purpose Uniform
  • skratka pre angl. Gambia Press Union, odborový zväz žurnalistov v Gambii, pozri Gambia Press Union

gpu je skratka geopotential unit, čo je jednotka pre geopotenciálnu kótu

Referencie

upraviť
  1. XII - 349 Spúšťací pozemný agregát. In NEDELKA, Milan a kol. Slovenský letecký slovník : terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7, s. 324.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.