Gabriel Kováts-Martiny

Gabriel Kováts-Martiny (* 8. marec 1782, Turie Pole – † 19. júl 1845, Bratislava) bol slovenský pedagóg a autor učebníc.

ŽivotUpraviť

Univerzitné štúdiá so zameraním na prírodné vedy absolvoval vo Viedni (18031805) a Göttingene (18051807), potom pôsobil ako profesor, začas aj ako riaditeľ gymnázia v Modre (18071817), napokon od r. 1817 až do svojej smrti ako profesor na evanjelickom lýceu v Bratislave. Vyučoval celú škálu prírodovedných predmetov, bol učiteľom viacerých významných dejateľov slovenského národného a kultúrneho života, medzi nimi Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, M. M. Hodžu, J. Francisciho, S. Chalúpku, V. Paulíny-Tótha a iných. Viacerí z nich na neho kladne spomínajú v svojich pamätiach. Mal široké, najmä prírodovedné záujmy i vedecké ambície, robil meteorologické, zemepisné, astronomické i prírodovedné merania a pozorovania. Jeho učebnice matematiky a fyziky vyšli v niekoľkých prepracovaných a doplnených vydaniach, bol autorom aj učebnice poľnohospodárstva a rozsiahla je aj jeho rukopisná pozostalosť. Vysokú úroveň mala najmä jeho učebnica fyziky.

Externé odkazyUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.