Galícijčina (po galícijsky galego, po španielsky gallego) je západorománsky jazyk blízky portugalčine, používaný v Galícii (Španielsko) a čiastočne v Portugalsku.

Je jedným zo štyroch oficiálnych jazykov Španielska (popri katalánčine, baskičtine a španielčine). Galicijčinou hovoria asi 3 milióny ľudí, vysiela niekoľko rádií, televízia a vychádzajú v nej periodiká.

O jej vzniku niektorí autori tvrdia, že vznikla asi v 11. storočí (samostatné Galícijské kráľovsto) z portugalčiny (alebo naopak), iní zdôrazňujú do konca stredoveku existenciu jednotného, tzv. galícijsko-portugalského jazyka, ktorý sa rozpadol, keď sa vytvorili dnešné štáty Portugalsko a Španielsko (s Galíciou).

Keďže za Francovej diktatúry bola podobne ako iné nešpanielske jazyky potláčaná, oficiálne pravidlá boli vytvorené až v roku 1983. V súčasnosti existuje dvojo odlišných pravidiel: jedny bližšie španielčine, podporované autonómnou vládou, a konkurenčné, bližšie portugalčine.

Vzorový text upraviť

Všeobecná deklarácia ľudských práv upraviť

po galícijsky Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, débense comportar fraternalmente uns cos outros.
po portugalsky Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
po španielsky Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
po slovensky Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a majú navzájom konať v bratskom duchu.