Galaktická astronómia

Galaktická astronómia sa zaoberá štúdiom Galaxie a jej zložením. Na rozdiel od extragalaktickej astronómie, galaktická astronómia študuje len našu galaxiu.