O rovnomennom rode morčiat pozri Galea (morča)

Galea (galská prilba), bola rímska vojenská prilba a súčasť rímskej uniformy v 1. až 3. storočí nášho letopočtu.

Moderná rekonštrukcia centuriónskej Galey, 1. stor.
Galea, typ Weissenau, 1. stor. n.l (Carnuntum)

Rimania už od najstarších dôb používali popri gréckych prilbách aj prilby prevzaté od Galov, ktorí prilby používali iba zriedka a bola to skôr výsada náčelníkov. V 1. stor. pred Kr. galské prilby postupne potlačili tie grécke. Boli to hlavne typy Montefortino a Coolus, pričom bol Coolus prvou železnou rímskou prilbou. Práve z neho sa vyvinula slávna cisárska galská prilba (Galea).

Galea začiatkom 1. stor. po Kr. postupne vytlačila všetky ostatné legionárske prilby. Na rozdiel od prilby Coolus mala Galea dlhší chránič krku, zaoblenejšie lícnice a neskôr aj medené dekorácie a ornamenty. Popri železných Galeách sa vyskytovali aj medené typy, pričom sa predpokladá, že ich nosili niektorí centurióni a práporčíci, aby tak vynikli spomedzi ostatných vojakov.

Tvar prilby upraviť

Poznáme viac druhov prilby Galea, pričom ich označujeme písmenami A – I. Tieto prilby sú však skoro rovnaké, ide iba o malé detaily, ktoré prilbu rozdeľujú medzi nasledovné typy. Vzhľad prilby sa časom menil, síce k väčšej zmene prišlo až začiatkom 2. stor. po Kr. Rané typy prilieb Galea boli podobné Coolusom a ešte nemali svoju charakteristickú výzdobu a dlhý chránič krku. Chrániče líc boli na pántikoch a zaväzovali sa šnúrkou odspodu. Koncom augustovej doby sa prilba stala viac ozdobená, keď pribudli medené lemovania a medené kliny. Prilba obsahovala aj šilt, nad ktorým sa nachádzali dekorácie v tvare listov a medené chrániče uší. Na vrchole prilby sa nachádzala tuľajka na pevný chochol, ktorý sa nosil pri slávnostných príležitostiach, výnimkou boli iba centurión a optión, ktorí chochol nosili aj počas boja. Prilba mala ďalej na čelnej časti háčik na zavesenie. Okolo polovice 1 stor. sa zo zatiaľ nevysvetliteľných príčin stal chránič krku skoro horizontálny. Existujú určité dôkazy, že prilba mala zospodu aj výstelku.

Okrem pechotných typov existovali aj jazdecké Galey, ktoré mali v 1. storočí charakteristické znaky, ako napríklad dekorácia v tvare vlasov, alebo lícnice, ktoré pokrývali aj uši. Existovala aj tzv. Galea italica, ktorá sa od štandardnej Galey odlišovala bohatými medenými vzormi na prilbe a lícniciach a odlišnou tuľajkou. Italica bola pravdepodobne obľúbenou u praetoriánskej gardy.

Auxiliárne (pomocné) zbory nosili medené, nezdobené prilby Galea. Začiatkom 2. stor. pribudlo tzv. trajánove krížové zosilnenie na vrchu prilby, ako odozva na legendárny dácky obojručný meč, Falx (kosák). Tieto kosákové meče boli pre Rimanov veľmi nebezpečné, nakoľko im s nimi Dákovia sekali do hlavy a prilba tento nápor nevydržala. Okrem krížového zosilnenia sa zmenila aj dekorácia prilby. Šilt sa stal hrubší, lícnice nemali po bokoch výstupky a namiesto listového ornamentu sa používal motív luny. Takéto prilby boli po celé 2. stor. Nie je známa žiadna tuľajka na chochol, čo značí, že sa od slávnostného chocholu upustilo. Nie je známe, ako si pripínali chocholy centurióni a optióni.

Taktiež sa vyvinula nová jazdecká prilba, ktorá mala mohutné lícnice (stále zakrývali aj uši), výrazný, vpredu zašpicatený šilt s veľkým krížovým zosilnením, ktoré obsahovalo tuľajku na volný chochol. Auxiliárne Galey neprešli žiadnou významnou zmenou, akurát k nim pribudlo krížové zosilnenie.

Za čias Marca Aurelia (161 – 180) sa vyvinul nový typ Galea italica-Niedermormter, ktorá nahradila predchádzajúci vyššie opisovaný typ. Prekvapujúce je, že tento typ neobsahoval krížové zosilnenie. Od klasickej italicy sa líšil svojou mohutnosťou, veľkou hlavovou časťou, výrazným šiltom, hranatejšími lícnicami a neuveriteľne dlhým chráničom krku. Taktiež obsahoval medené vzory. Tento typ sa používal aj v 3. stor., hoci sa nevylučuje, že sa v pechote používali aj vyššie spomenuté jazdecké typy.

V 3. stor. sa objavili hlavne nezdobené typy s dlhým chráničom krku a výrazným krížovým zosilnením. Toto bol posledný typ prilby Galea. Koncom 3. stor. prilbu Galea vystriedali nové, hrebeňové prilby perzského typu, ktoré boli jednoduchšie na výrobu a určite aj lacnejšie. Taktiež sa upustilo od tradičnej legionárskej uniformy; koncom 4. stor. sa začali používať úplne odlišné. Galea sa považuje za najimpozantnejšiu rímsku prilbu.