Montefortino bola medená rímska prilba, súčasť rímskej uniformy približne od 4. storočia pred Kr. až do 1. storočia po Kr.

Montefortino bez zachovaných lícnic, Carnuntum.

Vzhľad a história upraviť

Rimania prevzali túto prilbu od Keltov, počas Rímsko-keltských vojen v Itálii a romanizovali ju. Prilba bola jednoduchá na výrobu a zrejme ľahšia ako dovtedy používané grécke prilby. Montefortino bola hrncová prilba so slabým chráničom krku a s veľkými lícnicami na pántikoch. Svojim vzhľadom bola podobná moderným prilbám. Na vrchu mala tuľajku na chochol, ktorý sa počas republiky bežne nosil. V raných dobách sa na prilbe nosili voľné kohútie perá, v neskorších republikánskych dobách nosili na nej vojaci voľný konský chochol. Po mariových reformách v 2. storočí pred Kr. bola Montefortino najbežnejšou prilbou rímskeho vojska, popri nej slúžili aj grécke attické prilby. Montefortino sa vyradilo niekedy začiatkom 1. storočia po Kr., keď ho nahradili kvalitnejšie Galey a Coolusy.