Attica (gr: Αττικός κράνος – Attikós krános) je pôvodom grécka prilba, ktorá však bola Rimanmi prevzatá a romanizovaná a zaradená tak do rímskej uniformy.

Raný typ gréckej Attici z južnej Itálie, cca 300 pred Kr.

Dejiny a vzhľad

upraviť

Prilba Attica vznikla pravdepodobne niekedy v 4. stor. pred Kr., takže ide o pomerne novší typ gréckej prilby. Svojim vzhľadom bola podobná, ako chalkidský typ, líšil sa od nej iba lícnicami, ktoré boli zavesené na pántikoch a tým, že nemala chránič nosa.

Attický typ bol viac populárny medzi gréckymi mestami na juhu Itálie, zatiaľ čo v materskom Grécku sa preferovala Korintská prilba, či Frýgska prilba. Attica mohla obsahovať aj pevný chochol. Od italských Grékov túto prilbu prevzali Etruskovia a aj Italické kmene (medzi nimi aj Rimania).

Z určitých vyobrazení na umeleckých pamiatkach helenistických ríš nachádzame vyobrazenie tejto prilby, ktorá má teraz vždy chochol a taktiež na čelnej časti ozdobný štít. Medzi Rimanmi sa v období republiky používala táto prilba so štítom a chocholom, no používali sa aj jednoduché typy, pre radových vojakov a kavaléristov (jazdcov). Tieto generálske prilby mali charakteristický spomínaný čelný štít, na ktorom bol znak – rímsky orol a neslúžili na zakrytie očí. Lícnice boli teraz u generálskych typov užšie. Objavujú sa aj rímske atticy z hrubej kože, alebo koža kombinovaná s medenými, či zlatými prvkami.

Klasický, nezdobený typ sa vyradil v 1. stor. po Kr., kedy ho nahradili prilby typu Coolus a Galea. Zdobený generálsky typ nosili všetci tribúni, legáti, cisári a iní vysokí velitelia až do 5. stor., možno aj v neskorších obdobiach, no tu ich už nahradzujú generálske neskororímske Spangenhelm. Attica sa prisudzovala aj praetoriánom, no v súčasnosti je jasné, že išlo iba o archaizujúce umelecké vyobrazenia. Attica sa v umeleckých pamiatkach často dáva aj bežným vojakom.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Prilba Attica