Garančné poistenie

Garančné poistenie je na Slovensku sociálne poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Osobným rozsahom poistenia je zamestnávateľ.