Gematria je hľadanie zmyslu v numerických hodnotách hebrejských písmen a slov.

Metóda sa zakladá na tom, že každé písmeno hebrejskej abecedy má vlastnú číselnú hodnotu. Sčítaním číselných hodnôt písmen v slove získame číselnú hodnotu slova. Ak majú slová rovnakú číselnú hodnotu, predpokladá sa, že medzi nimi existuje nejaké spojenie.

Kvôli vonkajšej podobe sa gematria pokladá za formu numerológie, ale nie je tomu tak.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.