Generálna oprava alebo hovorovo generálka je v širšom zmysle dôkladná prehliadka, zrevidovanie, reorganizácia, prepracovanie, prerobenie neobežného majetku, systému alebo metódy. V užšom zmysle ide o druh opravy neobežného majetku, pri ktorej dochádza k výmene alebo oprave všetkých opotrebovaných súčiastok či skupín súčiastok. Generálna oprava (v užšom zmysle) zachováva úžitkovú hodnotu daného majetku a predlžuje jeho životnosť.[1][2]

Zdroje upraviť

  1. generálna oprava. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 82.
  2. generální oprava. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok II D – CH. Praha : Academia, 1985. 976 s. S. 583.