Úžitková hodnota je súhrn úžitkových vlastností veci, ktoré jej dávajú schopnosť uspokojovať ľudské potreby bezprostredne ako predmet osobnej spotreby alebo ako výrobný prostriedok na výrobu iných materiálnych statkov; úžitkové hodnoty sa ako výsledky konkrétnej ľudskej práce realizujú len v spotrebe; predstavujú vecný obsah národného hospodárstva.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.