Konkrétna práca je kvalitatívne rôznorodá úžitočná produktívna práca, ktorá je účelným vynakladaním pracovnej sily v určitej konkrétnej podobe a výsledkom ktorej sú rôzne úžitkové hodnoty; je prejavom spoločenskej deľby práce.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.