Otvoriť hlavné menu

Generálne stavy (Francúzsko)

Otvorenie zasadnutia Generálnych stavov 5. mája 1789 vo Versailles

Generálne stavy (franc. états généraux) bol názov hlavného stavovského (krajinského) snemu Francúzska, poradného orgánu kráľa zasadajúceho v rokoch 1302 – 1614 a v roku 1789, kedy došlo k jeho zániku 17. júna 1789. Zhromaždenie pozostávalo zo zástupcu troch stavov (šľachta, duchovenstvo a meštianstvo) a bolo zvolávané panovníkom na prerokúvanie štátnych záležitostí a schvaľovanie daní.

1789Upraviť

Generálne stavy zohrali významnú úlohu pri vypuknutí veľkej francúzskej revolúcie, kedy ich dal zvolať kráľ Ľudovít XVI. z dôvodu fiškálnej krízy a štátneho bankrotu. Minister financií Jacques Necker ohlásil zvolanie Generálnych stavov 1. januára 1789, samotné zasadnutie sa začalo 5. mája. Zástupcovia tretieho stavu zhromaždenie opustili (17. júna) a následne sa vyhlásili prísahou v loptovni za Ústavodarné národné zhromaždenie (20. júna).

ReferencieUpraviť