Generálne stavy (Francúzsko)

Generálne stavy (franc. états généraux) bol názov hlavného stavovského (krajinského) snemu Francúzska, poradného orgánu kráľa zasadajúceho v rokoch 1302 – 1614 a v roku 1789, kedy došlo k jeho zániku 17. júna 1789. Zhromaždenie pozostávalo zo zástupcov troch stavov (šľachta, duchovenstvo a meštianstvo) a bolo zvolávané panovníkom na prerokúvanie štátnych záležitostí a schvaľovanie daní.

Otvorenie zasadnutia Generálnych stavov 5. mája 1789 vo Versailles

1789Upraviť

Generálne stavy zohrali významnú úlohu pri vypuknutí veľkej francúzskej revolúcie, kedy ich dal zvolať kráľ Ľudovít XVI. z dôvodu fiškálnej krízy a štátneho bankrotu. Minister financií Jacques Necker ohlásil zvolanie Generálnych stavov 1. januára 1789, samotné zasadnutie sa začalo 5. mája. Zástupcovia tretieho stavu zhromaždenie opustili (17. júna) a následne sa vyhlásili prísahou v loptovni za Ústavodarné národné zhromaždenie (20. júna).

ReferencieUpraviť