Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa bol v rokoch 1953-1989 najvyšší predstaviteľ tejto strany. V rokoch 1953-1971 sa funkcia generálneho tajomníka nazývala "prvý tajomník ÚV KSČ".

Po roku 1945 bol generálnym tajomníkom KSČ Rudolf Slánský, kým Klement Gottwald bol predsedom KSČ. Generálny tajomník riadil bežný chod strany. Dňa 6. 9. 1951 ÚV KSČ zrušil funkciu generálneho tajomníka a jeho zástupcov. Jeho úlohu prevzal organizačný sekretariát. Po Gottwaldovej smrti už komunisti nechceli zvoliť predsedu KSČ a dňa 21. 3. 1953 bol tajomníkom ÚV KSČ zvolený a riadením práce sekretariátu ÚV KSČ poverený Antonín Novotný. Novotný sa tak stal riadiacou osobnosťou straníckej mašinérie. Svoju pozíciu upevnil v mocenskom boji s Antonínom Zápotockým. Dňa 4. 9. 1953 Novotného ÚV KSČ zvolil za prvého tajomníka ÚV KSČ.

Prví či generálni tajomníci mali do roku 1989 podstatne väčší vplyv ako predseda vlády či prezident. Posledným generálnym tajomníkom bol Karel Urbánek, potom bola funkcia zrušená a na čele strany stál jej predseda (Ladislav Adamec, 1989-1990).

Generálni tajomníci ÚV KSČ

upraviť

Externé odkazy

upraviť