Geografia rozvoja

Geografia rozvoja je časť humánnej geografie zaoberajúca sa geografiou v súvislosti s ekonomickým (najmä regionálnym) rozvojom, štrukturálnymi zmenami v jednotlivom regióne. Úzko súvisí s hospodárskou geografiou. Zaoberá sa najmä rozdelením zdrojov, spotrebou, demografiou, kvalitou pôdy, topografiou, podnebím a prírodným katastrofami.