Otvoriť hlavné menu

Humánna geografia (iné názvy: geografia človeka, zemepis človeka, antropogeografia, spoločensko-ekonomická geografia, socioekonomická geografia, sociálna geografia) je vetva geografie, ktorá sa zameriava na systematické skúmanie vzoriek a procesov, ktoré utvárajú interakciu človeka s prostredím, najmä príčiny a následky rozmiestnenia ľudskej aktivity na zemskom povrchu. Zahŕňa ľudské, politické, kultúrne, spoločenské a ekonomické aspekty.

Humánna geografia skúma humánnogeografickú sféru krajinnej sféry

Obsah

Hlavné disciplíny humánnej geografieUpraviť

Ďalšie disciplíny humánnej geografieUpraviť

Pracoviská humánnej geografie na SlovenskuUpraviť

  • Katedra humánnej geografie a demogeografie na Prírodovedeckej Fakulte UK v Bratislave
  • Geografický ústav SAV – Oddelenie humánnej geografie

Iné vyslovene špecializované pracovisko na humánnu geografiu zatiaľ na Slovensku nie je. Ale niektorým jej častiam sa tradične venujú všetky geografické pracoviská na Slovensku.

Pozri ajUpraviť