Cestovný ruch je odvetvie ktoré zahŕňa súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt, ktorý je uskutočňovaný spravidla vo voľnom čase, ako aj na s nimi spojené služby, najmä ubytovanie a stravovanie. Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva, najmä v niektorých krajinách. Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu UN World Tourism Organization medzinárodný cestovný ruch tvorí asi 25 až 30 % všetkých svetových služieb a zamestnáva viac než 100 miliónov osôb. Cez hranice cestovalo v roku 2013 1,087 miliárd osôb a vznikli tak príjmy v hodnote 873 miliárd EUR.[1]

Cestovný ruch na Slovensku upraviť

Cestovný ruch na celoštátnej úrovni upraviť

Cestovný ruch na Slovensku je v rámci verejnej správy zastrešovaný sekciou cestovnéhu ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby.[2]

Do roku 2016[3] fungovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch ako štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Bola zriadená Ministerstvom hospodárstva v roku 1995. Vykonávala marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytovala informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propagovala Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispievala k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporovala predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky.[4] Slovenská agentúra cestovného ruchu zriadila aj internetový portál, určený na propagáciu a poskytovanie informácií ohľadom cestovného ruchu na Slovensku.

Na profesijnej úrovni fungujú viaceré celoštátne organizácie združujúce podnikateľské a neziskové subjekty aktívne v cestovnom ruchu:

 • Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR)[5]
 • Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS)[6]
 • Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA)[7]
 • Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
 • Asociácia slovenských kúpeľov
 • Historické hotely Slovenska
 • Asociácia organizácií cestovného ruchu (AOCR)

Cestovný ruch na regionálnej úrovni upraviť

V rámci jednotlivých žúp, miest a historických regiónov fungujú okolo 40 oblastných organizácií cestovného ruchu.[8] Medzi oblastné organizácie patria:

 
Regióny cestovného ruchu Slovenskej republiky
 • Bratislava Tourist Board (Bratislavská organizácia cestovného ruchu)
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus

Od roku 2004 je Slovensko rozdelené do definovaných regiónov cestovného ruchu.

Definícia zákazníka v cestovnom ruchu upraviť

Turista je klientom služieb cestovného ruchu. Svetová organizácia cestovného ruchu OSN (UNWTO) definuje turistu ako osobu, ktorá strávi najmenej 24 hodín a najviac jeden rok mimo svoj obvyklý domov, nemá z tejto destinácie príjem a neruší svoje právne vzťahy s domovom, kam sa nakoniec vráti[9]. Podľa tejto definície môžeme konštatovať, že napríklad sezónni pracovníci nie sú turistami, pretože v cieľovej destinácii získavajú finančný príjem.

Kategórie cestovného ruchu upraviť

Cestovný ruch sa delí hlavne na základe destinácií. Medzi základné destinácie patria more, hory, zážitkový turizmus v mestách a pri dôležitých pamiatkach, náboženský turizmus (napríklad púte) a športový turizmus, keď ľudia cestujú kvôli majstrovstvám, turnajom, atď. Špecifickým druhom turizmu sú kúpele a strediská zamerané na rekondičné pobyty, ide o zariadenia navštevované vo veľkej miere pacientmi a pobyt je pre nich súčasťou liečby. Pobyty zamerané na výučbu jazyka v cudzej krajine patria k jedným z najobľúbenejších medzi mladými ľuďmi. Okrem zdokonalenia sa v cudzom jazyku má človek možnosť stráviť istý čas napríklad pri mori alebo v zaujímavých historických mestách. V súčasnosti sú tiež veľmi populárne cesty do neobývaných a neprebádaných častí zeme.

Organizácia cestovného ruchu v sebe zahŕňa veľké množstvo odvetví. Či bude daná krajina alebo oblasť zaujímavá pre turistov závisí na veľkom množstve faktorov. Ak nie sú služby na vysokej úrovni, často sa stáva, že si ľudia napriek príťažlivosti turistickej destinácie radšej vyberú iný cieľ. Medzi služby v cestovnom ruchu nezaraďujeme len služby sprievodcovské a ubytovacie, ale aj gastronomické, informačné a propagačné, dopravné, poisťovacie, kultúrne, atď.

Vzhľadom na rozvetvenosť služieb je samozrejmé, že cestovný ruch je schopný zamestnať veľké množstvo ľudí rôznych zameraní. Štúdium cestovného ruchu je v dnešnej dobe ponúkané na stredných aj vysokých školách a takisto existuje široká ponuka pomaturitných kvalifikačných kurzov.

Referencie upraviť

 1. http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/34_table_barom.pdf
 2. Cestovný ruch [online]. www.mindop.sk, [cit. 2020-06-29]. Dostupné online.
 3. Á. Érsek rozhodol o zrušení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch [online]. Teraz.sk, 2016-11-22, [cit. 2020-06-29]. Dostupné online.
 4. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (http://new.sacr.sk/sacr/o-nas/o-nas/ Archivované 2010-11-16 na Wayback Machine)
 5. zcrsr.sk
 6. ahrs.sk
 7. sacka.eu
 8. Register oblastných organizácií cestovného ruchu [online]. www.mindop.sk, [cit. 2020-06-29]. Dostupné online.
 9. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2010-11-17]. Dostupné online. Archivované 2015-02-26 z originálu.

Externé odkazy upraviť