Geoinformatika je geoinformačná veda ktorá sa zameriava na vývoj a aplikácie metód pre riešenie problémov v geovedách so špecifickým dôrazom na geografickú polohu objektov. Geoinformatika je nový subjekt v geovedách. Dôležité oblasti jeho výskumu a aplikácií sú v súčasnosti:

 • získavanie digitálnych geoúdajov v teréne
 • globálne polohovanie a navigačné systémy
 • analýza a hodnotenie – posudzovanie údajov diaľkového prieskumu zeme (DPZ)
 • geografické informačné systémy
 • integrácia vedomostných znalostí znalostí systému GIS
 • vývoj a aplikácie geostatických metód
 • numerické simulačné modely a prognostické modely pre priestorové procesy
 • systémy pre podporu rozhodovania
 • použitie multimediálnych metód
 • digitálne kartografické systémy
 • trojrozmerná vizualizácia, virtuálna realita

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť