Vedy o Zemi (niekedy označované aj ako geovedy) je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny zaoberajúce sa vývojom, stavbou a zložením jednotlivých sfér Zeme. V určitom zmysle ich možno považovať aj za odnož planetológie s tým, že ide o jedinú známu planétu s výskytom života.

Model Zeme s rozčlenením na jednotlivé vrstvy (chýba hydrosféra a atmosféra).

Metódy upraviť

Vedy o Zemi používajú rovnaké metódy zisťovania poznatkov ako ostatné vedné disciplíny: pozorovanie prírodných fenoménov, získavanie dát a následné formulovanie a testovanie hypotéz. V geovedách hrajú dáta dôležitú rolu na overovanie hypotéz.

Vrstvy Zeme upraviť

Jednotlivé vrstvy sa však prelínajú, tak aj jednotlivé vedné disciplíny nestoja sami o sebe, ale často sú previazané.

Zoznam hlavných vedných disciplín geovied upraviť

Atmosféra upraviť

Biosféra upraviť

Hydrosféra upraviť

Pedosféra upraviť

Litosféra a zvyšné geosféry upraviť

Ostatné upraviť

Pozri aj upraviť