Petrológia (z gr. petros=skala + logos = slovo, náuka) je súčasťou geológie a zaoberá sa horninami, ich vznikom a stavbou. Petrológia sa delí na tri odvetvia:

Na popis stavby a textúr hornín využíva petrológia hlavne petrografiu, mineralógiu, chemickú analýzu, mikroskopickú petrografiu. Moderná petrológia využíva aj geochémiu a geofyziku na štúdium geochemických závislostí a využíva termodynamické dáta a experimenty na lepšie pochopenie vzniku hornín.

Pozri aj

upraviť