Limnológia (z gr. limne - jazero a logos - náuka) je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom vnútrozemských vodných plôch (jazier, riek a vodných nádrží, či už prírodného pôvodu, alebo vytvorených človekom), ich fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Je súčasťou hydrológie.

Štrbské pleso - druhé najväčšie slovenské jazero.

Za zakladateľa tohto vedného odboru je považovaný François-Alphonse Forel, ktorý sa ako prvý začas zaoberať štúdiom biologickej diverzity, chemickým zložením, cirkuláciou vody a sedimentačnými procesmi v Ženevskom jazere, ako aj vzájomnými interakciami týchto procesov. Sám aj zaviedol pojem limnológia, ako analógiu k oceánografii vo svojej práci Le Léman, uverejnenej v troch zväzkoch v rokoch 18921904.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Limnológia