Geomagnetický pól (severný a južný) je pól nepravidelného magnetického poľa Zeme vypočítaný za predpokladu, že sa v strede Zeme nachádza tyčový magnet.

Na južnej pologuli je severný geomagnetický pól, na severnej južný geomagnetický pól.

Porovnaj upraviť