Magnetický pól Zeme

Magnetický pól Zeme (severný alebo južný) je bod, v ktorom magnetické siločiary magnetického poľa Zeme stoja vertikálne k povrchu Zeme. Stále sa pohybuje.

Na južnej pologuli je severný magnetický pól, na severnej južný magnetický pól.

PorovnajUpraviť